TIJD VOOR GOD

Met mentor • 9 lessen • 20 cursisten

Komend seizoen is ons jaarthema:

Tijd voor God?!

Met dit thema willen we elkaar toerusten en vormen op onze weg met God.
We willen samen de weg gaan naar de rust die te vinden is in God.

De Bijbel is een geweldig medicijn tegen gevoelens van onrust.

Via deze ‘cursus’ zijn alle toerustingsdiensten terug te zien. Ook is van elke dienst de handout beschikbaar en worden de verwerkingsvragen aangeboden.
Nadat je ingelogd bent kun je de eerste dienst bekijken en de verwerkingsvragen maken. Na het beëindigen van de eerste ‘les’ krijg je een mentor toegewezen. Als je wilt kun je via de knop ‘Stuur een bericht’ contact met je mentor opnemen.

Verwerkingsvragen

Bij elke toerustingsdienst zijn verwerkingsvragen gemaakt. Vul hier je antwoorden in, ook kun je hier vragen stellen; je mentor zal hierop eventueel reageren.
Bij voldoende belangstelling is het mogelijk om met een aantal deelnemers de vragen in een groepsgesprek te behandelen. Dit kan in een online Meeting met bijv. Zoom.
Laat het even weten als je hier belangstelling voor hebt.

Belangrijk: Denk eraan dat, pas nadat je alle onderdelen die bij een les horen (bijvoorbeeld bij ‘Tijd in Bijbels perspectief’ hoort de Toerustingsdienst, de Handout en Kijkwijzer) hebt voltooid en ingeleverd, wordt de mentor op de hoogte gesteld en kan eventueel reageren op je vragen en opmerkingen.

Alles wat je deelt via deze website is vertrouwelijk. Je mentor heeft geheimhoudingsplicht.

Veel zegen bij het lezen en de verwerking.

Start cursus