GEESTELIJKE GROEI - Deel I

Met mentor • 6 lessen • 0 cursisten

GEESTELIJKE GROEI TEGEN VERDRUKKING IN - Deel I

Cursusintroductie

Welkom bij de cursus 'GEESTELIJKE GROEI TEGEN VERDRUKKING IN'.

De cursus bevat meerdere delen, in totaal meer dan 50 overdenkingen, geschreven door Aad van de Sande. Zie voor meer info over wie Aad is: https://christelijkemediatheek.nl/mediatheek/producer/aad-van-de-sande

Over deze cursus

Uitgangspunt voor deze cursus is dat wij geloven dat de Bijbel het volmaakte Woord van God is, waarin Hij tot ons wil spreken. We geloven dat alles wat Hij ons zegt van belang en volledig waar is. De cursus is bedoeld voor iedereen die de Bijbel en de God van de Bijbel beter wil leren kennen en wil groeien in het geloof.

Ter verwerking wordt elke les gevolgd door enkele vragen. We hopen dat je geniet van de cursus en dat het je zal helpen om dichter bij God te komen!

Na het afronden van de eerste les krijg je een eigen mentor die de antwoorden nakijkt en aan wie je vragen kunt stellen.

We raden je aan om niet meer dan een of twee lessen per week af te ronden. Dit helpt je om dieper na te denken over de geestelijke inhoud van de lessen.

Gebruik lessen

Elke les gaat over een onderwerp of een bepaald Bijbelgedeelte. Het is goed om bij het maken van een les te beginnen met gebed, waarin je God vraagt je te helpen om Zijn Woord te begrijpen en toe te passen in je leven.

Vervolgens begin je aan de les. Deze bestaat uit stukjes uitleg en uit vragen. Begin rustig te lezen en neem de tijd om de aangegeven Bijbelteksten op te zoeken en te lezen. Lees niet alleen de opgegeven Bijbeltekst, maar lees de hele pericoop of hoofdstuk waarin de tekst staat. Dit is beslist nodig voor het beter begrijpen van de vragen.

Bijbelvertalingen

De lessen zijn geschreven aan de hand van de Bijbelvertaling 1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Herziene Statenvertaling (HSV).

Start cursus